Nassif Russian Shirvan Rug

Antique Russian

Russian Shirvan

3’1″ x 4’9″ – $450